UDRUŽENJE ROMSKIH STUDENATA NOVI SAD

PARTNERI

Mesto realizacije projekta:

Naselje Veliki Rit (Novi Sad), Bože Kuzmanovića 44

Direktni korisnici:
• 20 dece predškolskog uzrasta
• 45 dece mlađeg školskog uzrasta
• 30 dece i omladine od 9 do 18 godina

Indirektni korisnici:

Porodice direktnih korisnika.

Ciljevi projekta:

Glavni cilj ovog projekta je kontunirano pružanje pomoći romskoj deci iz socijalno ugroženih porodica .

Načini realizacije:
• zbrinjavanje dece u celodnevnom boravku, radi njihove potpune i uspešne socijalizacije;
• podrška formiranju radnih, higijensko-zdravstvenih i drugih navika kroz permanentan zdravstveno-vaspitni rad sa decom i njihovim porodicama;
• pružanje pomoći za postizanje zadovoljavajućeg/prelaznog uspeha u školovanju i redovnosti pohađanja nastave;
• opismenjavanje romske omladine koja, kao neškolovana, teško nalazi zaposlenje;
• upis romske omladine u školu za odrasle ¨SVETI SAVA¨ radi sticanja diplome o završenoj osnovnoj školi;
• interaktivno delovanje u rešavanju problema obrazovanja sa samim stanovnicima romskih naselja, tako da oni iz uloge objekta prelaze u ulogu značajnog subjekta delovanja.

Rad i saradnja sa roditeljima podrazumeva pružanje mogućnosti roditeljima da prate aktivnosti svoje dece i daju svoje predloge i sugestije u vezi s njima. Roditelji su upoznati sa ciljevima aktivnosti projekta i prednostima koje one nose.

U okviru projekta Romska škola posetili smo pozorišta, bioskope, muzeje. Ove posete za decu imaju socijalni i obrazovni karakter.

Dosadašnji rezultati:
• U prvi razred ŠOOO "Sveti Sava" upisano je ukupno šestoro dece;
• u prvi razred redovne škole upisano je dvanaestoro dece, za koju su nabavljeni novi udžbenici. Naši prvaci imaju kompletnu školsku opremu;
• školske torbe sa školskim priborom smo dobili zahvaljujući UNHCR-u;
• organizovana je razmena udžbenika među korisnicma;
• u redovan školski sistem uključili smo 76 dece;
• u predškolskoj grupi pripremamo 25 dece za upis u prvi razred;
• časove opismenjavanja pohađa 30 dece;
• napredovano je u realizaciji prikupljanja ličnih dokumenata roditelja i dece neophodnih za upis u osnovne škole i škole za osnovno obrazovanje odraslih;
• članovi Udruženja romskih studenata su zahvaljujući dobroj saradnji sa Italijanskim konzorcijumom za solidarnost stekli znanje potrebno za prikupljanje dokumenata za korisnike raseljene sa Kosova i Metohije;
• naši korisnici su potpisali ugovor sa Italijanskim konzorcijumom za solidarnost i Otvorenim Univerzitetom u Novom Sadu o stručnom osposobljavanju na Otvorenom Univerzitetu. Kurs za frizera na Otvorenom univerzitetu pohađa četvoro naših korisnika- omladinaca;
• na ekološkom umetničkom kampu Mala srećna kolonija u mesecu julu 2004 godine učestvovalo je 17 dece iz Romske škole . Cilj kampa je bio poboljšanje kvaliteta života dece kojima roditelji nisu u mogućnosti da obezbede letovanje. Mala srećna kolonija je pokazala dobre rezultate u prevenciji destruktivnog ponašanja dece prema prirodi i uopšte, u razvijanju osećaja pripadnosti kolektivitetu, kao i razvoju discipline i tolerancije. U planu je da se aktivnosti Male srećne kolonije održavaju svake godine.
Sledeca strana